2023 оны 08 сарын 18-20 AgroExpo – Олон улсын хөдөө аж ахуй, Хүнсний үзэсгэлэн Хүй Долоон Худаг
Бүртгүүлэх Эрт бүртгүүлж ашигтай байрлал сонгоорой!

Үзэсгэлэн гаргагчийн бүртгэл

  • 2018/05/25

“Эртэч шувуу” – эрт захиалгын хөнгөлөлт:

2021 оны 05 сарын 30-аас өмнө талбайгаа захиалан төлбөрөө төлсөн байгууллагууд дээрх тарифт үнийн 15%-иар хөнгөлөлт эдэлнэ. 

 

Цуцлалт:

Үзэсгэлэн гаргахаар талбай захиалснаас хойш үзэсгэлэнгийн цагийг тулгаж цуцлах нь зохион байгуулагчдын хувьд санхүүгийн хохирол амсах учраас тус хохиролд цуцалж байгаа буюу захиалагч тал тодорхой хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.

Цуцлалтын торгуулийг дараах байдлаар ногдуулах ба зохион байгуулагч үзэсгэлэн гаргагчийн урьдчилан хийсэн төлбөрөөс суутган авна.

Үүнд:

  • 2021 оны 7 сарын 01 буюу түүнээс өмнө – Талбайн үнийн 30 %;
  • 2021 оны 7 сарын 15 буюу түүнээс өмнө – Талбайн үнийн 60 %;
  • 2021 оны 7 сарын 31-нээс хойш цуцалбал талбайн үнийн дүнг бүтнээр нь торгуульд тооцно

Та доорхи линкээр холбогдож бүртгэлээ хийлгэнэ үү. 

Байгууллага:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexduNjkYro-XCNvl_S8uWXHwIeQUmPbGzz7SaDw9SSBLheTQ/viewform

× Байгууллага Хувь хүн