2023 оны 08 сарын 18-20 AgroExpo – Олон улсын хөдөө аж ахуй, Хүнсний үзэсгэлэн Хүй Долоон Худаг
Бүртгүүлэх Эрт бүртгүүлж ашигтай байрлал сонгоорой!

Ивээн тэтгэгч багцууд

  • 2018/05/25

Agro Expo олон улсын хөдөө аж ахуй, хүнсний үзэсгэлэнд ивээн тэтгэгчээр оролцсоноор энэхүү үзэсгэлэнгийн өмнө болон үзэсгэлэнгийн туршид хийгдэх бүх сурталчилгаанд бүрэн хамрагдаж, сурталчилгаа, мэдээллээ нийтэд маш үр дүнтэй хүргэх боломж нээгдэнэ. Түүнээс гадна зохион байгуулагчдын зүгээс ивээн тэтгэгч байгууллагад бизнес хамтын ажиллагааны боломжийг ямагт санал болгож, дэмжиж ажиллана. Agro Expo үзэсгэлэнгийн ивээн тэтгэгчээр оролцох нь бизнесийн хамгийн үр ашигтай сонголт төдийгүй таны бизнесийн нэр хүндийн илэрхийлэл юм. Бид танд дараах ивээн тэтгэгчийн багцуудыг санал болгож байна.

 

Ерөнхий ивээн тэтгэгч (Нэг байгууллага)  – 15,000,000 төгрөг

 Давуу тал:

    * Телевиз, сонин сэтгүүлийн реклам, сурталчилгааны самбар зэрэг үзэсгэлэнгийн бүх төрлийн сурталчилгаанд ивээн тэтгэгчийг сурталчилна

    * Agro Expo үзэсгэлэнгийн танилцуулгад бүтэн нүүр өнгөт сурталчилгаа байрлуулна, нүүрэнд логог хэвлэнэ.

    * Үзэсгэлэнд оролцогчдын мандат дээр ивээн тэтгэгчийн логог хэвлэнэ.

   * Agro Expo үзэсгэлэнгийн вэб сайт дээр ивээн тэтгэгчийн баннерыг байрлуулж вэб сайт руу нь холбоос хийнэ.

    * Үзэсгэлэнгийн үеэр тараагдах зочдод түгээх мэдээллийн багцад ивээн тэтгэгчийн танилцуулга оруулж тараана.

    * Үзэсгэлэнгийн дотор талбайд хамгийн ашигтай байрлалд 2 стандарт талбай (Нийт 18 м2) ивээн тэтгэгчийн үнэд оруулж олгоно.

    * Үзэсгэлэнгийн үеэр болох семинарын үеэр танилцуулга сурталчилгаа хийх боломж олгоно.

   * Хурлын танхимд өөрийн компани, бүтээгдэхүүнийхээ сурталчилгаа хийх боломж олгоно.

   * Үзэсгэлэнгийн нээлтийн ажиллагаанд оролцуулж танилцуулна.

 

Алтан ивээн тэтгэгч (Хоёр байгууллага) – 10,000,000 төгрөг

Давуу тал:

    * Телевиз, сонин сэтгүүлийн реклам, сурталчилгааны самбар зэрэг үзэсгэлэнгийн бүх төрлийн сурталчилгаанд ивээн тэтгэгчийг сурталчилна.

    * Agro Expo үзэсгэлэнгийн танилцуулгад бүтэн нүүр өнгөт сурталчилгаа байрлуулна, нүүрэнд логог хэвлэнэ.

    * Agro Expo үзэсгэлэнгийн вэб сайт дээр ивээн тэтгэгчийн баннерыг байрлуулж вэб сайт руу нь холбоос хийнэ.

    * Үзэсгэлэнгийн үеэр тараагдах зочдод түгээх мэдээллийн багцад ивээн тэтгэгчийн танилцуулга оруулж тараана.

    * Үзэсгэлэнгийн дотор талбайд хамгийн ашигтай байрлалд 1 стандарт талбай (Нийт 9 м2) ивээн тэтгэгчийн үнэд оруулж олгоно.

* Хурлын танхимд компани, бүтээгдэхүүнийхээ сурталчилгаа хийх боломж олгоно.

 

Ивээн Тэтгэгч Банк- 8,000,000 (төгрөг)

Давуу тал:

* Үзэсгэлэнгийн дотор талбайд хамгийн ашигтай байрлалд стандарт талбай (18 м2) ивээн тэтгэгчийн үнэд оруулж олгоно.

Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан танилцуулга, семинар /презентаци/ хийх эрх олгоно.

*Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах АгроЭкспо сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчдийн логог байршуулна.

*Телевиз, сонин сэтгүүлийн реклам, сурталчилгааны самбар зэрэг үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч компанийг сурталчилна.

*Үзэсгэлэнд оролцогч компаниуд болон зочдын мандат дээр логог байршуулах эрх олгоно.

 

Мандатны оосорын Спонсор (Нэг байгууллага)5,000,000 төгрөг

Давуу тал:

Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан танилцуулга хийх эрх олгоно.

* Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах АгроЭкспо сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчдийн логог байршуулна.

* Телевиз, сонин сэтгүүлийн реклам, сурталчилгааны самбар зэрэг үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч компанийг сурталчилна.

* Үзэсгэлэнд оролцогч компаниуд болон зочдын мандат дээр логог байршуулах эрх олгоно.

× Байгууллага Хувь хүн