2023 оны 08 сарын 18-20 AgroExpo – Олон улсын хөдөө аж ахуй, Хүнсний үзэсгэлэн Хүй Долоон Худаг
Бүртгүүлэх Эрт бүртгүүлж ашигтай байрлал сонгоорой!

Та манай үзэсгэлэнд оролцсоноор...

Энэхүү үзэсгэлэн маань олон улсын хөдөө аж ахуйн болон хүнсний салбарын зуу гаруй компани болон хэдэн мянган зочдыг нэгэн дор авчрах тул ТА:

  • Бүтээгдэхүүнээ үр дүнтэй сурталчилж, борлуулалтаа нэмэгдүүлэх

  • Харилцагчид, худалдан авагчидтайгаа илүү ойр дотно харилцаа тогтоох

  • Шинэ шинэ худалдан авагчид, харилцагчидтай болох

  • Бүтээгдэхүүнээ худалдан авагчдад үзүүлэн таниулж, үнэрлүүлэн амтлуулж мэдрүүлэх

  • Зах зээлийн чиг хандлагыг мэдэрч, технологио сайжруулах боломж бүрдүүлэх

  • Хөрөнгө оруулагчдад сурталчлан, хөрөнгө оруулалт татах боломжоо нэмэгдүүлэх

  • Зах зээлээ судалж, өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх

  • Чанарын удирдлагыг тогтолцоогоо сайжруулах

  • Хөдөө Аж Ахуйн шинэ дэвшилтэт техник технологийг судлах зэрэг олон боломжийг олох юм

× Байгууллага Хувь хүн