2020 оны 08 сарын 14-16 AgroExpo – Олон улсын хөдөө аж ахуй, Хүнсний үзэсгэлэн Хүй Долоон Худаг
Бүртгүүлэх Эрт бүртгүүлж ашигтай байрлал сонгоорой!

Opening Ceremony

  • 2018/05/28

When:                   11:00 a.m., 14th August 2020

Where:                 Outside stage

11:00-11:15 Opening Ceremony /Balloon Release/

11:15-11:30 Traditional music performance

11:30-11:45 Introduction of distinguished guests

12:00-12:30 Opening remarks by distinguished guests

12:30-12:45 Performance

× Байгууллага Хувь хүн