2020 оны 08 сарын 14-16 AgroExpo – Олон улсын хөдөө аж ахуй, Хүнсний үзэсгэлэн Хүй Долоон Худаг
Бүртгүүлэх Эрт бүртгүүлж ашигтай байрлал сонгоорой!

UB Map

  • 2018/05/28

Please visit Ulaanbaatar city map: https://www.google.com/maps/search/ub/@47.9315687,107.0012366,15z

Please visit Hui Doloon Hudag map: https://www.google.com/maps/place/Hui+Doloon+Hudag/@47.9289382,106.5107411,

17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x5d96e40343b5c747:0x8d9dc08568767511!8m2!3d47.9289382!4d106.5129298

× Байгууллага Хувь хүн