2020 оны 08 сарын 14-16 AgroExpo – Олон улсын хөдөө аж ахуй, Хүнсний үзэсгэлэн Хүй Долоон Худаг
Бүртгүүлэх Эрт бүртгүүлж ашигтай байрлал сонгоорой!

Floor Plan

  • 2018/05/28

There are 4 type of space:

1. Indoor Prefabricated stands

2. Indoor open space 

3. Outdoor Space

4. Stable/Stall

 

 

 

 

 

 

 

 

× Байгууллага Хувь хүн