2023 оны 08 сарын 18-20 AgroExpo – Олон улсын хөдөө аж ахуй, Хүнсний үзэсгэлэн Хүй Долоон Худаг
Бүртгүүлэх Эрт бүртгүүлж ашигтай байрлал сонгоорой!

Талбайн план зураг

  • 2019/05/07

 

СТАНДАРТ ТАЛБАЙ - 280,000 Төгрөг/м2

СТАНДАРТ ТАЛБАЙ -240,000 Төгрөг/м2

 

ГАДНА ТАЛБАЙ – 50,000 Төгрөг/м2

ЖҮЧЭЭ - 80,000 Төгрөг/м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× Байгууллага Хувь хүн